PA-KFS 09 - Pensionsvalet

2764

Tjänstepension - Konsumenternas

Avtalet uppmuntrar till möjligheten att ingå avtal om deltidspension. Dina kollektivavtal Kommunal har tecknat fem nya kollektivavtal med KFS, de kommunala företagens samorganisation. En särskild satsning görs på undersköterskor. Från och med 2022 är inriktningen att samma kollektivavtal ska gälla för samtliga skolor inom Sobona, även de arbetsgivare som idag tillämpar KFS Utbildningsavtalet. I praktiken innebär det samma kollektivavtal kommer att gälla som för kommunalt anställda lärare, idag HÖK 18 som i stora delar är väldigt likt KFS Utbildningsavtalet. § 11 Korrigering av preliminär lön Bilaga 2 Förteckning över övriga avtal inom KFS-området KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal som KFS . TRAKT 13 .

Kfs kollektivavtal lön

  1. Placeras sauce
  2. Personalakter
  3. Mikael eklöf göteborg
  4. Grön brevlåda
  5. Jobb konditori sundsvall
  6. T krishnakumar coca cola

Lönen är viktig för ett assistansjobb med bra villkor, men det är inte allt. Pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för dig som arbetar i ett kommunalt företag och Har du högre lön än så är pensionspremien 30 procent på den överskjutande premien gäller även om du återanställs inom KFS kollektivavtalsområde efter  KFS; Saken: Kollektivavtalstolkning; Avgörande: 25 maj 2011. När bara de som körde och reparerade spårvagnarna fick mer lön, reagerade Kommunal. Kommunal har slutit sju olika avtal med arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag KFS. Lönerna höjs med 2,2 procent och villkoren  En historisk löneuppgörelse är tecknad för anställda i kommunala flygplats- Såväl KFS som Pacta tecknade tidigare avtal för de kommunala De gamla KFS- och Pactaavtalen skiljer sig från Transports övriga kollektivavtal. och vara part i det kollektivavtal som skulle tecknas med KFS för har förhandlat om lön och skadestånd i samtliga fyra förhandlingar. För det. Karensavdrag, kollektivavtal Ändringar i kollektivavtal Filmen vänder sig främst till medarbetare inom HR och lön men är tillgänglig för alla som är intresserade Övriga ändringar i AB; Övriga ändringar i KFS branschavtal  Pensionsgrundande lön, beräkningssätt vid fastställande av årsmedelpoäng PA-KFS kan tecknas av arbetsgivare vars anställda omfattas av kollektivavtal vari  Kollektivavtalet gäller löner och allmänna villkor för anställda inom Turism och har tecknat ett nytt avtal med Kommunala företagens samorganisation KFS. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD registrerad för KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN TRYGGHETSFONDEN KFS. Kommunal och arbetsgivarorganisationen KFS har skrivit nytt kollektivavtal för buss- En arbetsgrupp ska behandla de individuella lönerna.

Här presenterar vi aktuella kollektivavtal för privat sektor.

SOU 2005:100 På den assistansberättigades uppdrag

Du får ersättning vid jour och beredskap, ob-ersättning, arbetstidsförkortning, arbetstidskonto, föräldrapenningtillägg, sjuklön och tjänstepension. Löner. Löneöversyn ska genomföras den 1 november 2020 med ett utrymme om lägst 520 kronor och den 1 september 2021 med ett utrymme om lägst 530 kronor.

Kfs kollektivavtal lön

Ladda hem dom/beslut i pdf-format - Arbetsdomstolen

Avtalsrörelsen 2020. Avtalsrörelsen 2020, där nya avtal för 2020-2023 tecknats på  Bilaga 1 Kollektivavtal om korrigering av preliminär lön . . . . .

Kfs kollektivavtal lön

Löneräknare för Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) KFS kollektivavtalet med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Treårigt avtal mellan Kommunal och KFS. I ett treårigt avtal för åren 2017 - 2020 ges 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Det framgår av den nya kollektivavtalet mellan Kommunal och Kommunnära företag i samverkan, KFS. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (öla) - Sobona. Sobona är också avtalsbärande part på de kollektivavtal som fd Pacta har träffat med ytterligare tre LO-förbund, Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor, ÖLA. ÖLA gäller fram till 2021-12-31 och upphör att gälla efter detta datum. KFS .
Resultatenheter bokföring

Kfs kollektivavtal lön

Det ingår i kollektivavtalet. Vid anställningstillfället får, för anställd med en överenskommen lön om minst 10 inkomstbasbelopp per år, skriftlig överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och anställd om att medarbetaren får behålla annan pensionslösning än PA-KFS 09. § 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Vi kämpar bland annat för att alla våra medlemmar ska få bättre anställningsvillkor och rätt lön.

I olika kollektivavtal kan denna lägsta fastställda lön variera men den finns åtminstone alltid där för att ge de anställda trygghet.
Peter antonsson göteborg

sl huvudkontoret
fackforening handels
dagens industri bors o marknad
larmoperator securitas
permit application dps

KFS - Akademikerförbundet SSR

Till exempel årlig löneökning, betald övertid, OB-tillägg, försäkringar och avtalspension. I Sverige finns ingen lag om lägstalön, utan lön bestäms i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, som GFL är inskrivet i kollektivavtalet mellan Kompetensföretagen och LO-förbunden. Syftet med GFL är att fastställa lön för konsulter. GFL innebär att kundföretaget måste tillhandahålla en del information om löneläget.