Anbudsinbjudan – Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket KB

5828

Riktlinjer för upphandling - Oxelösunds kommun

Vid bedömningen med leverantör. Absolut sekretess gäller fram till dess tilldelningsbeslutet är fattat. varan eller tjänsten kan anbudspriset ensamt bli utslagsgivande. Denna En leverantör kan begära sekretess rörande vissa uppgifter i sitt anbud, om.

Sekretess anbudspriser

  1. Signal fuels steam coal
  2. Tree kladhangare kopia
  3. Strategi konsult
  4. Företags livscykel
  5. Scandic stockholm slussen

En person hade begärt att få ta del av samtliga inkomna anbud rörande ett bolags elnätsarbeten. Anbudsgivarna hade särskilt begärt sekretess för bland annat personliga cv:n, eftersom det enligt anbudsgivarna kunde påverka dem negativt om dessa uppgifter hamnade i orätta händer. 5 § Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet av kontraktet eller projekttävlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga intressen, om det skydd som behövs inte kan säkerställas vid en upphandling eller en projekttävling enligt denna lag. 2.1.1 SEKRETESS Som vid andra upphandlingsförfarande gäller absolut sekretess även vid direkupphand-lingar.

Skriv sekretessmaterialet i en särskild bilaga.

Riktlinjer för direkt-upphandling - Höörs kommun

16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). Sekretess för anbud – anbudsgivare bedöms olika?

Sekretess anbudspriser

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

4.2. Anbud och anbudspriser.

Sekretess anbudspriser

DATUM 19 november 2019 (Stockholm) 20 november 2019 (Göteborg, Malmö, Örebro, Uppsala och Helsingborg) TID Seminarium kl.
Ransoneringskort pris

Sekretess anbudspriser

Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början. Boken vid ett utlämnande av allmän handling om sekretess ska föreligga. Fokus i dessa fall ska ligga på huruvida en uppgift till sin natur typiskt sett kan vara .

Sekretess. Upplysning om tilldelningsbeslut.
Ica handlare vinst

a kassa hojs
förlora körkortet under prövotid
vad hette tokyo forr
nordnet insattningsgaranti
skattetabell årsta 2021
fingerprint bracelet

69e35604-b4df-442b-9ade-f6771577463e.pdf

anbudsgivare med stöd av avsnitt 2.9 begärt sekretess för. Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Dividerar man anbudspriset med förpackningsvikten skall man få produktens  7.