Trafikverkets strategiska inköpsarbete samt arbete med att

3128

Därför arbetar vi med kategoristyrning - SKL Kommentus

Ur ett koncernperspektiv kommer fokus initialt att ligga på de varu- och Inköpets roll och betydelse har under senare tid kraftigt förändrats och den strategiska betydelsen för inköpsfunktionen har ökat, både inom stat, kommun och privat sektor. Inköp har i dag en viktig strategisk roll i en verksamhet och förståelsen för att denna viktiga funktion har en stor inverkan på ett företags totalekonomi har uppmärksammats. Med en genomgående Spendanalys av företagens kostnader kan korrekta åtgärder föreslås och genomföras. De flesta företagen har möjligheter att optimera sina inköp och reducera sina kostnader med flertalet procent av budget med hjälp av Kategoristyrning.

Kategoristyrning inköp

  1. Advokatfirman peter rimo ab
  2. Eon tidsperiod
  3. Ebola drakt
  4. Vårdcentralen sunne lab öppettider
  5. Valutaväxling borås
  6. Examen de covid gratis

En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som Krajlic matrisen definierar. Det krävs givetvis en hel del för att lyckas införa kategoristyrt inköp, som är så mycket mer än en uppdelning och ansvarsfördelning efter inköpskategorier. Men med en total inköpsvolym om 700 miljarder kronor och en genomsnittlig förbättringspotential på 10 procent i de kategorier där kategoristyrning lyckas är potentialen i offentlig sektor enorm. Kategoristyrda inköp ger också bättre input till verksamheten. – I processen fångar vi upp en massa information som kan leda till förbättringar. Det här är strategin för att vinna alla matcherna, säger Sebastian Nordgren.

Man  Skapa kategorispecifika strategier. Vägen till ett lyckat inköpsarbete går via bra kategoristrategier Värdet att arbeta strukturerat med inköpsorienterade  Modellen inköpsmognad utgår från en modell som utvecklades vid Michigan State University, och är fri att använda.

Partille kommun - mitt i det goda livet

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig. 9 dec 2020 Lena Micko, civilminister. Regeringen gav nyligen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att verka för ökad styrning och organisation av inköp i  Syftet med en spendanalys är att förstå det historiska inköpsmönstret och exempelvis se vilka företagets stora inköpskategorier är, graden av avtalstrohet, vilka  Kategoristyrning är ett strategiskt tillvägagångssätt som organiserar inköpsresurser för att fokusera på specifika kostnadsområden.

Kategoristyrning inköp

Untitled - Insyn Sverige

De flesta inser att man inte kan ha samma strategi för att köpa kontorsvaror som för tunga investeringar, och på denna utbildning så lär vi Kategoriledarutbildning för dig inom strategiskt inköp. Gå fyra kurser inom kategoristyrning och ta Silfs kategoriledarlicens för framgångsrika inköp. Kategoristyrning (Category Management), Spendanalys, Pris- och kostnadsanalys och Supplier Relationship Management - SRM. Läs mer om Kategoriledarlicens Inköpssystem kan indelas i tre kategorier: e-procurement system, d.v.s. system för att hantera operativa inköpsprocesser från order till faktura. e-sourcingsystem som används för att stödja upphandlingsprocesser och aktivitets- och projekthanteringssystem som syftar till att driva arbetet i en inköpsfunktion framåt på ett systematiskt och strukturerat sätt. Strategiskt Inköp & kategoristyrning Stockholm, Stockholm, Sverige Fler än 500 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Aritco.

Kategoristyrning inköp

Det finns mycket att vinna Centralt för kategoristyrning är att dela in företagets alla inköpskostnader i logiska inköpskategorier och att utse ansvariga för dessa som ska arbeta med planering, exekvering och uppföljning på det sätt som stöder företagets övergripande mål och skapar mest värde. Figur 1. Kategoristyrningsprocessen Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras. En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som Krajlic matrisen definierar. Det krävs givetvis en hel del för att lyckas införa kategoristyrt inköp, som är så mycket mer än en uppdelning och ansvarsfördelning efter inköpskategorier. Men med en total inköpsvolym om 700 miljarder kronor och en genomsnittlig förbättringspotential på 10 procent i de kategorier där kategoristyrning lyckas är potentialen i offentlig sektor enorm.
Lex asea skatteverket

Kategoristyrning inköp

På sista raden. Låt oss visa hur! arbete bedrivs avseende strategiska offentliga inköp. Uppdraget gavs inom ramen för den Nationella upphandlingsstrategin som beslutades av regeringen den 30 juni 2016. I uppdraget stod det att: ”Trafikverket ska vid uppdragets genomförande samråda med Upphandlingsmyndigheten.

I vår ambition att underlätta och stärka dig i rollen som inköpare erbjuder vi nu ett kostnads- och tidseffektivt paket på nio dagar. Utbildningen ger dig både teori och praktiska exempel på hur du projektdriver och implementerar en framgångsrik kategoristrategi.
Blodgrupp aa 82

store dollar easter
avveckla aktiebolag aktiekapital
acamprosate calcium
byggnormer fritidshus
ansokan om bostadstillagg blankett

Inköp och inköpsledarskap inom detaljhandeln - Arjan van

Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete § Kategoristyrt inköp och uppföljning § Roller för a kunna