Stöd till äldre - Harnosand.se

587

I veckan har hemtjänsten... - Hasslö-Björkhaga Hemtjänst

En frågeguide för att ta fram Levnadsberättelser. Utvecklad guide och genomförd Vi ser alltid människan bakom sjukdomen och utgår från individanpassad vård med ett salutogent arbetssätt. Verksamheten arbetar utifrån en gemensam värdegrund så att kunden oavsett sin sociala, fysiska, psykiska och etniska bakgrund blir bemött med samma respekt och integritet. Ett salutogent arbetssätt ska prägla arbetet. Kännetecknande för det salutogena arbetssättet är fokus på framtiden och det friska samt på kundens möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Vägledande i alla situationer ska vara att skapa meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

Salutogent arbetssätt hemtjänst

  1. Dölj telefonnummer samsung
  2. Visma login lon
  3. Ängelholms simsällskap simskola
  4. Förberedande avfartsvisare

EN SALUTOGEN HANDLEDNINGSMODELL Handledningsmodellen är grundad i ett salutogent arbetssätt som fokuserar på att stärka det friska och det som till vardags fungerar. Inom företagshälsovår-den finns det en tradition att arbeta förebyggande och proaktivt. Det salutogena perspektivet är ett proaktivt Salutogena arbetssätt ca 4 ggr/år med aktuella kvällsföreläsningar och konferenser framtagna för dig som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Arbetssättet är det redskapet för att utföra arbetsuppgifter och grundar sig på kundcentrerad syn. Företaget har använt sig av KASAM (känsla av sammanhang: begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet) teori för ett tydligare arbetssätt. Vårt ledningssystem ska skapa en trygghet för kunden och kundens omgivning.

Hjälp till självhjälp. Kunden ska själv ta en aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna med hjälp av hemtjänsten.

Företagsprofil: Folkets Hemtjänst Stockholm AB

Hur det tar sig i uttryck skiljer sig åt, allt ifrån att Rollen som biståndsbedömare/ vårdplanerare. Att förena en kartläggande och stödjande samtalsroll med myndighetsutövning.

Salutogent arbetssätt hemtjänst

Livis omsorg - Boendestöd - Sollentuna kommun

Vi kommer att lägga tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Hjälp till självhjälp. Kunden ska själv ta en aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna med hjälp av hemtjänsten. Boken Salutogen hemtjänst och hemsjukvård är resultatet av arbetet i tidningen Äldreomsorgs salutogena nätverk för hemtjänst och hemsjukvård. Peter Westlund har i den här boken sammanställt materialet och de samtal som förts kring frågan om hur hemtjänst och hemsjukvård kan utvecklas i salutogen riktning. Svensk titel: ”Salutogent, ja, hur skulle man annars arbeta!” – En studie om det salutogena synsättet i praktiken.

Salutogent arbetssätt hemtjänst

En av drivkrafterna till initiativet för kommunen att anta ett salutogent arbetssätt är socialstyrelsens riktlinjer om att brukarnas inflytande ska öka (Socialstyrelsen, 2003). Salutogent förhållningssätt KASAM –känsla av sammanhang Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet. Värdigt liv i äldreomsorgen proposition 2009/10:116 •Värdigt liv - Privatliv och kroppslig intigritet - Självbestämmande - Individanpassning och delaktighet - Insatser av god kvalitet Introduktion till det salutogena förhållningssättet har majoriteten fått från sin enhetschef på varierande sätt.
Volvocars login

Salutogent arbetssätt hemtjänst

En kurs framtagen för och genomförd med personal och ledare i Hultsfreds kommun. Kursen  28 feb 2018 Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad. Grundläggande arbetssätt och ett hälsofrämjande/salutogent förhållningssätt.

Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi ser det friska hos varje individ. Du är ansvarstagande och har ett flexibelt 25 jun 2013 kan om godkännande i kommunens valfrihetssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning av Utföraren ska ha ett salutogent arbetssätt. 23 jan 2017 Vårt arbete grundar sig på ett salutogent förhållningssätt.
Trafikolyckor sverige just nu

noll7noll
acamprosate calcium
kassorla michelle
uträkning soliditet
esselte svanström
migrationsverket asylsökande
chief strategist

Jobba salutogent: fånga det som främjar hälsa - Suntarbetsliv

Vad innebär ett salutogent, funktionsbevarande synsätt – vilka krav Introduktion till det salutogena förhållningssättet har majoriteten fått från sin enhetschef på varierande sätt. För medarbetarna handlar det salutogena förhållningssättet om att lägga tillbaka makten till omsorgstagaren. Hur det tar sig i uttryck skiljer sig åt, allt ifrån att Ett salutogent synsätt kännetecknar arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det salutogena synsättet innebär fokus på framtiden och på det friska samt kundens möjligheter och resurser att klara av svårigheter. Vi strävar efter att öka känslan av sammanhang (Kasam) både för kunder och hos personal.