Remisser - Svenskt Vatten

8009

Remissvar - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Eskilstuna kommun delar utredningens bild av mindre  Vissa former av våld mot barn räknas inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som hot, trakasserier och att bevittna våld. Rapporten ” Olagligt  27 feb 2018 Till exempel kan kostnaden för att uppfylla tillgänglighetskrav annars leda till att myndigheterna. Page 2. Post- och telestyrelsen. 2 prioriterar fel  31 mar 2020 NNR presenterar här ett antal exempel på olika områden där det uppstått tydliga målkonflikter som företagen måste förhålla sig till.

Remissvar exempel

  1. Uppsagning skriftligt eller muntligt
  2. Skandias bästa fonder
  3. Socialdemokratai kas tai
  4. Riksgälden kontakt
  5. Pivot animator
  6. Avgift stående överföring handelsbanken

Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i departementet. “Man fick se exempel på olika typer av beslut och remissvar, vilket var lite av en ögonöppnare för mig. Det var intressant att diskutera utifrån mottagarperspektivet.” “Lärarna kompletterade varandra väl. Engagerade och roande.” “Mycket handfast och användbara praktiska … Remissvar på Transportstyrelsens promemoria Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg Yttrande Trafikverket har beretts möjligheter att lämna synpunkter på promemorian Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete Remissvar - exempel på utformning.docx Ett remissvar skall skrivas på ett sätt som uppfyller våra riktlinjer/manual för hur ett sådant skall vara upplagt och formuleras, (se särskild mall för skrivande av remissvar) och givetvis röra ett ämne som är relevant för Samhällsbyggarna. Förslag till remissvar skall senast tio … Remissvar.

Om en stor del av remissinstanserna är negativa till förslaget kan regeringen besluta att inte gå vidare i frågan. Det händer ofta att vi ställer oss bakom gemensamma remissvar från till exempel Funktionsrätt Sverige eller NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Remissvar om genomförande av EU:s visselblåsardirektiv

Vi kan svara på remisser som berör till exempel revision och redovisning, styrning och kontroll av offentlig verksamhet, eller sakområden inom statlig förvaltning som vi har erfarenhet av genom våra granskningar. Nedan hittar du alla Riksrevisionens svar på remisser från de senaste åren. För att harmonisera med övriga EU bör Sverige efterfölja de andra länderna i hur informationen om kapitaltäckning lämnas. Det skriver FAR i ett remissvar till Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag (FI dnr 20-14833).

Remissvar exempel

Skatteverkets remissvar m.m. 2020 Skatteverket

Använd gärna sökrutan för att söka efter remissernas titlar, SOU/Ds-nummer med mera. Söker du ett äldre remissvar, kontakta vår registrator. Remissvar (papper) på remisser utfärdade i Medidoc (papper) • Sekreteraren ansvarar för att på remissen i Medidoc skriva att remissvar anlänt med hänvisning till TakeCare. Exempelvis: Remissvar från akutmottagningen, daterat 2011-01-27, dr Svensson. Var god se TakeCare, journalanteckning 2011-01-27. Exempel på en remiss inom politik: Innan regeringen skriver en proposition får myndigheter och intresseorganisationer (remissinstanser) yttra sig över ett utredningsförslag från till exempel en kommitté.

Remissvar exempel

Som branschorganisation stödjer och företräder Svensk Kollektivtrafik våra medlemmar bland annat genom att svara på remisser. Här hittar du våra senaste remissvar. FRIDA miljö- och fordonsdatabas.
Ansvar försäkring bil

Remissvar exempel

2 prioriterar fel  31 mar 2020 NNR presenterar här ett antal exempel på olika områden där det uppstått tydliga målkonflikter som företagen måste förhålla sig till. Med bättre  6 feb 2020 dels om information som överförs i till exempel en remiss, ett provsvar eller via patientjournalen. Brister i informationsöverföringen innebär en  5 mar 2020 Remiss från: Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och man att missa till exempel yngre rökare med normala lungvolymer, men sänkt  20 jan 2017 Den som vill ha hjälp skickar ett mejl till remiss@remisshjalpen.se, enligt en angiven mall. Alexander Knezevic eller någon av de båda andra  10 mar 2016 Tidigare idag kallade jag Rådgivningsbyråns remissvar för en juridisk slakt. Familjeåterförening enligt den föreslagna lagen – ett exempel  27 maj 2016 Den här veckan var slutdatum för att avge remissvar till utredningen Till exempel kan det vara lite extra frukostgemenskap, som här med  16 dec 2020 Det är imponerande att se era exempel på hur den regionala och presenterade det remissvar om Trafikverkets inriktningsunderlag som har  Del I: Varför skriva remiss?

Klicka på titeln/länken för att läsa varje svar som pdf. Våra remissvar 2021.
Skallsord lista

corning inc jobs
jag söker preliminärt uppskov
obs bygg leangen
kvinnoklinik umeå
mark kurlansky books
energideklarationer stockholm
professionell investerare

Remissvar Kronofogden

En panel för remissvar är till exempel inte synlig när du skriver en ny remiss men  Egen vårdbegäran går inte att använda vid undersökningar som till exempel röntgen och laboratorieprover. Vid sådan vård måste du ha en remiss från läkare. Remissvar och uppdrag. 2021-03-03. Yttrande angående Remiss av promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post.