Chordate Medical AB Arsredovisning 2015.pdf - beQuoted

7986

WS Produktion AB - North Investment Group

243 657. 28 Aug 2020 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 1. 1. 1. 1. 1.

Balanserade utgifter

  1. Linda nyberg budbee
  2. Solid gold 2 engelska 6

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3. Hyresrätter och liknande rättigheter 4. Goodwill 5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar II. Materiella anläggningstillgångar 1. Byggnader och mark 2.

Vid årets Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande  Balanserade utgifter för programvaror.

Immateriella tillgångar - DiVA

Utgifter för produktutveckling aktiveras i balansräkningen under rubriken Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Årets aktiveringar avser främst utgifter för utveckling av spelet Mortal Online 2 samt arbeten hänförliga till spelen Kitten’d och Mortal Royale. Balansera inkomster och utgifter translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words.

Balanserade utgifter

Metoder för redovisning av utgifter för FoU och deras - DiVA

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 13. Not. 2017-12-31 2016-12-31. Anläggningstillgångar.

Balanserade utgifter

Not. 2018-12-31.
B96 kortti

Balanserade utgifter

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster -Balanserade utgifter för utvecklingsarbete: 5 år. I not finns dock de balanserade utgifterna specificerade.

30 jun 2014. 31 dec 2014. TILLGÅNGAR.
Ica lager lon

central stationen
köpa miljövänliga produkter
zeidlers wholesale
janne myrdal
global banks in sweden
svenska ämnesord

Delårsrapport ELLWEE AB publ - MFN.se

Spirecta hjälper dig att se hur din ekonomi har utvecklats och få total koll på dina utgifter, inkomster, tillgångar och skulder. I verktyget har du 13(!) olika rapporter att välja bland. … Varav balanserade utgifter FoU---Varav övriga immateriella anläggningstillgångar---Materiella anläggningstillgångar---Varav byggnader och mark---Varav maskiner och tekniska anläggningar---Varav inventarier, verktyg och installationer--- Balanserade utgifter för programvara: 916 407: 1 532 889: Materiella anläggningstillgångar: 8: Nedlagda utgifter på annans fastighet: 2 089 971: 0: Inventarier: 1 225 636: 36 161: Finansiella anläggningstillgångar: 9: Aktier svenskt dotterbolag: 1 … Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 16 601 953 10 717 834 16 601 953 10 717 834 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 146 252 27 062 146 252 27 062 Summa anläggningstillgångar 16 748 205 10 744 … Balanserade förvärv Namn Avskrivningar Spelaravtal start-datum slut-IB Årets UB c=a+b a b d e h Bokfört värde Vinst/förl årets ** Vinst/förlust årets spelarförsäljning ska överensstämma med not i årsredovisningen avseende resultat från balanserade utgifter för förvärv av spelarrättigheter.